Netwerk Ondernemen is verantwoordelijk voor de verwerking van de persoonsgegevens. Deze worden verwerkt in overeenstemming met de nieuwe Europese Privacy wet – De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) – die vanaf 25 mei 2018 van kracht is.

Jouw persoonsgegevens worden verwerkt afhankelijk van het doel:

 1. Om jou te informeren over activiteiten, netwerkevents, founders, mentors, projecten, leertrajecten en andere activiteiten van Netwerk Ondernemen: naam, voornaam, email adres, postadres (indien geen email adres)
 2. Om jou veilig te contacteren in kader van overeenkomsten (lidmaatschap, Mentor-Me, Boost-Me, Fund-Me, Find Your Co-Founder, Forward Impact) of projecten (The Mentor Room, The Money Room, Scale-Up Marathon, Ondernemers op de Sofa, Pitchen voor de CEO, Mentor Room Podcast, …)  : naam, voornaam, email adres, telefoonnummer
 3. Om linken te leggen met andere interessante partijen in het Netwerk Ondernemen netwerk: naam, voornaam, email adres, telefoonnummer
 4. Om jou te informeren omtrent mogelijke deelname aan specifieke projecten: naam, voornaam, geslacht, leeftijd, email adres, telefoonnummer, postadres
 5. Om jou in te schrijven voor specifieke events: naam, voornaam, emailadres

Via onze website, via inschrijving voor onze nieuwsbrief via www.netwerkondernemen.be en via inschrijving voor activiteiten van Netwerk Ondernemen verzamelen we jouw persoonlijke gegevens. De volgende informatie wordt bijgehouden:

 • Jouw domein naam (IP adres) wanneer je onze website bezoekt
 • Jouw contactinformatie wanneer je een bericht via de website stuurt
 • Jouw contactinformatie wanneer je ons via email contacteert
 • Jouw contactinformatie wanneer je je inschrijft voor de nieuwsbrief

Als je jouw persoonsgegevens deelt via de contactpagina van onze website, zal je de informatie die je gevraagd hebt, ontvangen via deze contactgegevens.

Als je jouw emailadres deelt via onze website of via inschrijving voor een activiteit, krijg je de kans om je in te schrijven voor de Netwerk Ondernemen nieuwsbrief, deze omvat informatie over onze activiteiten, onze leden en andere interessante opportuniteiten.

Als je onze nieuwsbrieven niet langer wenst te ontvangen, kan je ten alle tijde uitschrijven voor onze nieuwsbrief via de link die zich onderaan iedere nieuwsbrief bevindt of per post.

Netwerk Ondernemen kan persoonsgegevens gebruiken voor nieuwe doeleinden die nog niet in deze privacy policy omschreven zijn. Moest dit zich voordoen, dan zullen we je ten alle tijde contacteren om je de kans te geven in te stemmen (opt-in) voor deze nieuwe doeleinden.

Netwerk Ondernemen heeft meerdere redenen om jouw persoonsgegevens te verwerken

 1. Netwerk Ondernemen heeft jouw persoonsgegevens nodig om een overeenkomst correct te kunnen uitvoeren.
 2. Netwerk Ondernemen maakt gebruik van jouw persoonsgegevens om aan direct marketing te doen en dit via onze nieuwsbrieven. Vanuit Netwerk Ondernemen willen we jou informeren omtrent mogelijke netwerkevents, projecten, leertrajecten en andere activiteiten waarin je interesse kan hebben. Met jouw uitdrukkelijke toestemming bezorgen we jou deze informatie. Je kan je toestemming op elk moment intrekken, even gemakkelijk als je ze gegeven hebt.
 3. Netwerk Ondernemen moet als bedrijf kunnen functioneren. Dat wordt ‘gerechtvaardigd belang’ genoemd. Hierbij letten we erop dat de impact op jouw privacy zo beperkt mogelijk blijft en dat in elke geval het evenwicht tussen de gerechtvaardigde belangen van Netwerk Ondernemen en de eventuele impact daarvan op je privacy niet wordt vestoord.
 4. Om onze dienstverlening te blijven verbeteren, hoor Netwerk Ondernemen graag jouw mening. Daarom kunnen we je contacteren voor een beoordeling. Netwerk Ondernemen houdt de details van de beoordeling bij, alsook wie welke beoordeling schrijft.  Indien je niet wenst deel te nemen aan beoordelingen, kan je dat steeds aangeven door door een e-mail te sturen naar info@wearenoa.be of per post naar Netwerk Ondernemen cvso, Boomgaardstraat 115, 2018 Berchem.

Rechten omtrent persoonsgegevens
Je hebt altijd het recht om inzage te krijgen in jouw persoonsgegevens. Zo kan je ons ook vragen om onjuiste gegevens te verbeteren of om jouw persoonsgegevens te wissen. Je hebt het recht om ons te vragen om jouw persoonsgegevens die je zelf aan Netwerk Ondernemen hebt verstrekt, aan jou of rechtstreeks aan een derde partij over te dragen. De privacywetgeving voorziet hierop een aantal beperkingen, waardoor het niet van toepassing is op alle gegevens. Ben je het niet eens met de manier waarop Netwerk Ondernemen bepaalde persoonsgegevens verwerkt in kader van direct marketing of op basis van gerechtvaardigd belang, dan kan je je daartegen verzetten (bezwaar uiten), je toestemming tot verwerking van jouw persoonsgegevens intrekken of de verwerking ervan beperken tot bepaalde doeleinden.

Al deze rechten kan je eenvoudig uitoefenen door een e-mail te sturen naar info@wearenoa.be of per post naar Netwerk Ondernemen cvso, Boomgaardstraat 115, 2018 Berchem.

Netwerk Ondernemen gebruikt jouw persoonsgegevens niet eeuwig
Netwerk Ondernemen gebruikt jouw persoonsgegevens enkel in het geval dat Netwerk Ondernemen daarvoor een duidelijk doel heeft. Als Netwerk Ondernemen geen doel meer heeft om jouw persoonsgegevens te bewaren, worden deze verwijderd.
Door akkoord te gaan met deze privacy policy ben je akkoord dat jouw persoonsgegevens gedurende een periode van vijf jaar worden bijgehouden met als doel het informeren en linken leggen binnen het uitgebreide netwerk van Netwerk Ondernemen. Indien gewenst kan je jouw toestemming hiervoor ten alle tijde intrekken.
In kader van overeenkomsten (lidmaatschap, Mentor Me, Boost Me, Fund Me, Find Your Co-Founder, Forward Impact) wordt jouw informatie gedurende de looptijd van deze overeenkomsten bewaard. Na afloop van de overeenkomst kan je toestemming geven om jouw persoonsgegevens te gebruiken om je blijvend te informeren omtrent activiteiten en projecten.

Gebruik van cookies

We gebruiken cookies op deze website om informatie op te slaan zoals via welke webpagina’s je onze website bereikt.

Veiligheid

Netwerk Ondernemen neemt intern technische en organisatorische maatregelen om te voorkomen dat persoonsgegevens in handen komen van en verwerkt worden door onbevoegden, of per ongeluk gewijzigd of vernietigd worden. Netwerk Ondernemen ziet erop toe dat er strikte regels worden gevolgd en dat de betrokken verwerkers:

 • alleen over de gegevens beschikken die ze nodig hebben om hun opdrachten uit te voeren
 • zich tegenover Netwerk Ondernemen hebben verplicht om die gegevens veilig en vertrouwelijk te verwerken en enkel te gebruiken voor de uitvoering van hun opdrachten.

Netwerk Ondernemen gaat niet zomaar in op vragen van derde partijen

De verzamelde persoonsgegevens worden enkel voor intern gebruik geraadpleegd. Omdat Netwerk Ondernemen verplicht is de privacywetgeving na te leven, kan Netwerk Ondernemen enkel antwoorden op vragen van derden omtrent jouw persoonsgegevens als die gebaseerd zijn op (i) een wettelijke bepaling of wettig belang, of (ii) met de toestemming van de betrokkenen.

Als je denkt dat onze website niet overeenstemt met onze privacy policy zoals hier beschreven, contacteer ons dan via info@wearenoa.be.

Laatst bijgewerkt 14.02.2024