Spring naar de inhoud

Het DNA van Netwerk Ondernemen

Netwerk Ondernemen > Over ons > Het DNA van Netwerk Ondernemen
Netwerk Ondernemen - Het DNA van Netwerk Ondernemen

Maak kennis met Gert Gijbels, President of Possibilities bij Netwerk Ondernemen. Gert is ondernemer in hart en nieren. Als sympathieke familieman met oog voor normen en waarden, startte hij ruim 7 jaar geleden Netwerk Ondernemen mee op. Uit wat bestaat het DNA van Netwerk Ondernemen en wat maakt ons uniek?

Het oorspronkelijke idee van een netwerk van ondernemers voor ondernemers, komt van André Mulliez, die in 1986 Réseau Entreprendre oprichtte. Door de sluiting van een aantal fabrieken van Phildar Group verloren velen mensen hun job. André kwam met het idee om zelf ondernemers te creëren om zo ook jobs te creëren.

Zelf nood aan een klankbord

De jaren voor Netwerk Ondernemen, had Gert één van de eerste crowdsourcing platformen van België. “Dat verliep best vlot, maar door het relatief nieuwe idee, was een verdienmodel vinden niet evident. Ik had nood aan een onafhankelijk klankbord. In mijn zoektocht naar ondernemingsadvies, kwam ik in contact met Réseau Entreprendre Bruxelles. Directeur Els De Clercq had samen met de Vlaamstalige mentors Jan Lecompte, Ides De Vos en Bob Cornelis Netwerk Ondernemen Vlaanderen vzw opgericht. Zij zochten iemand om dit verder uit te bouwen, zo is het verhaal voor mij begonnen.”

Vroeger werden businessplannen aan de keukentafel geschreven

De eerste bouwstenen van Netwerk Ondernemen, werden bij Gert aan de keukentafel geschreven. “We hadden 20 leden nodig om te starten. Ik had geluk, want heel mijn familie en vriendenkring bestaat uit ondernemers. Vroeger werden er businessplannen met familie aan de keukentafel of met vrienden op café geschreven (lacht)! Op de lijst met startende leden stonden dus veel kennissen van mij en natuurlijk ook de stichtende leden die vandaag nog steeds actief zijn.”

Focus op groeifase

De waarden van Réseau Entreprendre komen nog fel terug, maar Netwerk Ondernemen stippelde wel haar eigen koers uit. “Ik wilde meer focussen op de groeifase van bedrijven. Veel bedrijven blijven te lokaal en te klein. De maatschappelijke uitdagingen zitten in het opschalen van de onderneming en in de jobcreatie.”

Het aanbod voor ondernemers focust vaak op de early start- up fase. “Ik zag veel consultants die claimden ondernemers te kunnen helpen, maar ik zocht mensen die het echt zélf hadden meegemaakt vanop de eerste lijn. Ook vandaag is het aanbod in het scale-up landschap beperkt als we het belangeloze aspect meetellen. Dit is echter een essentieel element in goede mentoring programma’s.”

Our value is the sum of our values

Dat belangeloze aspect brengt ons naadloos bij de ‘core values’ van Netwerk Ondernemen. “Hiermee valt of staat de volledige onderneming. Alles wat we doen, toetsen we af aan onze acht basiswaarden.”

“We zijn een netwerk van ondernemers voor ondernemers. De focus wordt gelegd op ‘practice leadership’. We hanteren strenge selectiecriteria om toe te treden tot het netwerk, maar dat is onontbeerlijk voor de kwaliteit die we nastreven. We zijn niet het grootste netwerk, maar streven optimaal naar een hechte community die elkaar vooruit helpt. Dat doen we onder andere door jonge groeibedrijven te koppelen aan een mentor, gedurende twee jaar, via matchmaking. Het engagement van zowel de mentor als de founder zijn een essentieel ingrediënt om de match te doen slagen.”

“Onze meest unieke waarde is belangeloosheid. Bij Netwerk Ondernemen gaat het niet om aandelen, klanten ronselen of leverancier worden. Aandelen zijn het duurste ruilmiddel dat je als start-up of scale-up kan geven. In aandelen betalen voor een begeleidingsprogramma vind ik echt not done. We helpen founders groeien, zonder dat we iets terug verwachten. Dit alles is enkel mogelijk in een kader van vertrouwen en respect. Tot slot is jobcreatie een belangrijke waarde. Dit refereert naar het beginverhaal van André Mulliez, die ondernemers wou creëren om jobs te creëren. Het is de maatschappelijke impact die je als ondernemer hebt.”

Netwerk Ondernemen als beweging

In 2020 maakte Netwerk Ondernemen de omschakeling van vzw naar cvso. Dit kantelpunt is Gert sterk bijgebleven. “We moeten meer op eigen benen kunnen staan, zonder al onze waarden te grabbel te gooien. Die omschakeling naar dat coöperatieve, gepaard met de balans van onze waarden behouden, was echt een uitdaging. Het is een moeilijke evenwichtsoefening tussen afhankelijk en onafhankelijk zijn, zonder ons DNA te verliezen. Ik kan tevreden zeggen dat we deze omschakeling goed hebben doorgemaakt.”

De omvorming naar een coöperatieve vennootschap betekende het startschot voor de verdere groei van Netwerk Ondernemen. “Mijn droom is dat we van Netwerk Ondernemen een beweging kunnen maken waarin elke groeiondernemer een ervaren ondernemer als mentor kan krijgen, als hij dat wil. Dat ervaren ondernemers spontaan een rol als mentor willen opnemen en zich hierin ook laten begeleiden. Dat vind ik een heel mooie gedachte. Hiervoor willen we gaan!”

Meer weten over Netwerk Ondernemen?

Check de ‘Over Ons’ pagina, bekijk ons aanbod naar ambitieuze groeiondernemers of schrijf je in voor onze nieuwsbrief.