Spring naar de inhoud

Netwerk Ondernemen is klaar om verder te schalen

Netwerk Ondernemen > Over ons > Netwerk Ondernemen is klaar om verder te schalen
Jerome Leclef

Sinds deze zomer neemt Jérôme Leclef de voorzittersfakkel over van Mario Van de Voorde. Een boeiende én tegelijkertijd ook erg uitdagende functie. We vroegen Jérôme naar zijn drijfveren en ambities om het meest dynamische ondernemers-community van Vlaanderen naar een mooie toekomst te begeleiden.

 

Jérôme Leclef kent de wereld van ondernemers door en door. En niet alleen omdat hij zelf aan het hoofd staat van een groep industriële bedrijven, de voorbije jaren was Jérôme ook voorzitter van mentorrooms in Oost-Vlaanderen bij Netwerk Ondernemen.

Jérôme: “Ik ben zelf economist van opleiding. Een paar jaar na mijn afstuderen kreeg ik de kans om in het kader van het Prins Albert Fonds – dat jonge universitairen een jaar lang betaalt om een businessproject te realiseren voor een Belgische onderneming buiten Europa – naar Afrika te vertrekken. Ik kwam terecht bij een Belgisch familiebedrijf actief in verpakkingen voor de industrie. Daar heb ik enorm veel geleerd. Ik bouwde voor hen een commercieel netwerk uit – eerst lokaal in Zuid-Afrika en later ook in de omliggende landen  – en richtte daarna een nieuwe fabriek op. In een beschermd kader, en met veel ondersteuning vanuit de groep. Maar na een tijdje voelde ik dat dit ook op eigen benen kon doen.”

“Terug in België startte ik Belgian Industrial Group op, waar ik familiebedrijven die zonder opvolging vallen aan een nieuw leven help. Niet met als doel om ze snel te doen groeien en dan weer verder te verkopen, nee. We werken volgens een lange termijnvisie, waarbij een actieve vennoot van Belgian Industrial Group als CEO in het bedrijf stapt en er dan mee voor zorgt dat het bedrijf klaargestoomd wordt voor pakweg de volgende 25 jaar. Al de bedrijven die we zo overnemen, hebben een erg grote technische expertise en dankzij onze overname blijven die competenties in België. Zo hebben we in onze groep bedrijven die betoncentrales bouwen en onderhouden, die spoorwegmaterialen ontwikkelen en produceren, of die ventilatiesystemen maken en monteren in grote industriële gebouwen, kantoren en ziekenhuizen. In die bedrijven stellen we alles samen een 150-tal medewerkers tewerk in België. In de veilige thuishaven van Belgian Industrial Group kunnen ze groeien en innoveren. En de ambitie is om de groep duurzaam te verankeren in België.”

Jerome Leclef

De enthousiaste stap van mentor naar voorzitter

Jérôme Leclef: “Ik ben misschien een beetje een vreemde eend in de bijt bij Netwerk Ondernemen. Want anders dan de meeste andere mentoren, leden of bestuurders, ben ik niet dagelijks bezig met startups, scale-ups en innovatie. En toch zijn de uitdagingen waarmee we als ondernemers geconfronteerd worden heel erg gelijklopend.”

“Sinds drie jaar ben ik betrokken bij Netwerk Ondernemen. Drie jaar nog maar, waarbij ik de eerste twee jaar bijna niemand fysiek ontmoette omwille van COVID. Netwerken is nochtans iets dat we kennen van events, van lezingen, van mensen fysiek bijeenbrengen. Maar door de pandemie werd dat allemaal digitaal. Ik ben heel blij dat ik het laatste jaar een aantal van de gezichten van en rond Netwerk Ondernemen in het echt kon zien. Digitaal met elkaar spreken is goed, maar het vervangt nooit volledig een fysieke kennismaking of gesprekken.”

“Ik heb Netwerk Ondernemen wel snel goed leren kennen, doordat ik erg actief betrokken was bij de mentorrooms”, vertelt Jérôme verder. “Via die trajecten ben ik met een groot deel van onze leden in contact mogen gekomen. En hoewel we niet allemaal uit dezelfde sector komen, zie je dus heel wat uitdagingen en valkuilen terugkomen. De hulp van mentoren komt dan vaak op het juiste moment. We hebben een hele reeks straffe mentoren bij Netwerk Ondernemen, ze spreken met veel ervaring en kennis van zaken. Ze inspireren. Ze doen hun mentees nadenken over dingen waarbij ze niet altijd zouden stilstaan. Het gaat om mensen die het klappen van de ondernemerszweep kennen, die dezelfde moeilijkheden meemaakten. Het advies dat startende ondernemers van hen krijgen is anders dan van iemand die vanaf de zijlijn toekijkt, of van een academicus – waarmee ik zeker niet wil zeggen dat die mensen geen waarde hebben!”

Ik ken geen enkele ondernemers-community die zo ontwapenend is als Netwerk Ondernemen

Netwerken wordt op andere events soms herleid tot het uitwisselen van businesskaartjes. Mensen zijn er dan vooral om klanten te winnen. Dat is niet zo bij Netwerk Ondernemen. Bij ons gaat het om jonge en minder jonge ondernemers die op zoek gaan naar een geborgen omgeving. Ze moeten de schijn niet ophouden dat alles perfect loopt, of alleen maar komen uitpakken met al hun verwezenlijkingen. Nee, ze mogen ook hun kwetsbaarheid tonen. Er is ruimte voor de moeilijkheden, voor de financiële onzekerheden, voor de vragen waarmee ze worstelen. Het netwerk is er om te luisteren, en te her- en erkennen dat die uitdagingen er zijn, bij elke ondernemer.”

“Trouwens, de focus van Netwerk Ondernemen ligt eerder op de ondernemer dan op de onderneming. Die onderneming is een mooi project, maar de ondernemer moet het allemaal wel draaiend houden. Hij of zij combineert een bedrijf met een privéleven, met andere bekommernissen.

Dat die mens – die ondernemer – centraal staat in de waarden van Netwerk Ondernemen is prachtig. Het zorgt er ook voor dat we een bepaald type ondernemer en mentoren aantrekken.

“Van al die contacten leren leden ook heel veel. Ook ik heb er veel van geleerd. Het is erg interessant om te zien hoe iemand met uitdagingen omgaat, hoe een andere ondernemer de zaken aanpakt. En om dat dan te vertalen naar je eigen onderneming.”

De volgende jaren: uitdagingen voor ondernemers en ondernemingen

Jérôme: “De volgende jaren zijn een belangrijke fase voor Netwerk Ondernemen. We zijn door de embryonale fase heen, hebben voet aan de grond gekregen, het financieel plaatje is rond en we bouwden een sterk team uit. Mijn voorgangers verdienen daarvoor een stevige pluim. Dankzij Gert Gijbels, zijn ploeg, de vorige bestuursleden en mijn voorgangers op de voorzittersstoel is Netwerk Ondernemen geworden wat het nu is: een dynamische community die professioneel functioneert, goede matches maakt en helder communiceert.”

“De huidige ploeg kan verder bouwen op die stevige fundamenten. De komende jaren zetten we daarom nieuwe werven op. In het besef dat als we willen evolueren, we blijvend moeten innoveren en groeien. Netwerk Ondernemen is wat Gert Gijbels en mezelf betreft klaar voor een grotere coming out. In een steeds complexer wordende wereld is er nood aan sterke ondernemers en innoverende bedrijven. Netwerk Ondernemen is beter dan wie dan ook geplaatst om de uitdagingen waar (aspirant)ondernemers voor staan te begrijpen en de nodige ondersteuning te bieden”

“De volgende jaren zal Netwerk Ondernemen blijven groeien. We gaan ons netwerkplatform verder digitaliseren. Als er iets is wat de voorbije twee jaren ons leerden, is het wel dat netwerken ook digitaal kan. Het vervangt fysieke gesprekken natuurlijk niet, maar we streven naar een hybride netwerkplatform.”

“We willen ook de kennis die uit onze trajecten als Mentor Me, Boost Me en Fund Me toepassen op andere projecten. Intussen lopen er gesprekken met corporates, met clusterorganisaties en met universiteiten. De expertise die we opbouwden in huis, zullen we aanbieden aan nieuwe doelgroepen en zo de instroom verbreden.”

“Die kwaliteitsvolle instroom willen we ook vergroten bij de mentoren. Netwerk Ondernemen heeft altijd sterke mentoren nodig. Zij hebben een rechtstreeks effect op de founders die we aantrekken. Nu al hebben we een ongelooflijk sterk mentorennetwerk van 170 ondernemers, en we mogen daarin nog ambitieuzer worden. Het zal de waarde van de community voor al haar leden, mentees en mentoren alleen maar verhogen.”

De volgende jaren worden een uitdagende en tegelijkertijd enorm boeiende periode. Voor mezelf, voor ondernemers en voor Netwerk Ondernemen”, besluit Jérôme.

Mentorship opnemen?

Kriebelt het om, net zoals Jérôme, een jonge ondernemer onder je vleugels te nemen? Hier kom je meer te weten over het mentorship en hoe je als mentor tot het netwerk kan toetreden.

Ben je zelf een startende/groeiende ondernemer en wil je een mentor zoals Jérôme? Via het Mentor Me programma krijg je toegang tot ons netwerk én krijg je gedurende 2 jaar een mentor toegewezen.